HMS-dag
Harstadbygg Entreprenør
Harstadbygg Entreprenør

SE-gruppen samlet troppene til HMS-dag

«Folk er alt»

Onsdag 6.november samlet SE-gruppen alle ansatte i Sortland Entreprenør og SE Byggservice i Markveien 18 på Sortland til HMS-dagen 2019. Torsdag 7.november gikk turen til Stangnes i Harstad hvor de ansatte i Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig var samlet. I alt var det ca. 100 stykker som deltok på arrangementene.
– Vårt motto i SE-gruppen er «folk er alt» og vi har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi brenner for å være en tryggest mulig arbeidsplass. Derfor har vi tatt de ansatte ut av produksjon og viet hele dagen til HMS. Både prosjektledere, formenn og fagarbeidere var samlet for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Det sier konsernets HR sjef Anne Reinsnes.

Fokus på fallsikring og kameratredning

Denne gangen hadde vi spesielt fokus på fallsikring, og halve dagen ble brukt på å trene på nedfiring og kameratredning utendørs i et fantastisk nordnorsk vintervær.
– Kurset var praktisk rettet og skal gi våre medarbeidere bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden. Målet er at alle våre ansatte skal være i stand til å både sikre seg selv og kunne utføre redning av kolleger som har falt og som henger i fallsikringsutstyr, sier Anne Reinsnes.
Kurset ble holdt av Henning Olsen og Magnus Eriksen fra BE Consult i Harstad.

Faglig påfyll og kurs i avviksregistrering

Andre del av dagen ble tilbragt innendørs med ekstern foredragsholder Siw Schulz Gabrielsen fra Statens Vegvesen, som snakket om byggherrens rolle og perspektiv på HMS-arbeid i prosjekter. Vår egen Frida Ånstad snakket også om det å være verneombud, og hvorfor det er viktig å ha et fungerende verneombud i organisasjonen.
I tillegg holdt de respektive daglige lederne i entreprenørselskapene et kurs i avviksregistering og demonstrasjon av hvordan det gjøres i vår avviksregistrerings-app.
– Det er viktig for oss å ha et godt avvikssystem for å kunne lære av våre feil og minimere risiko for både våre ansatte og kunder. Ved siden av holdningsarbeid, er brukervennlighet en viktig forutsetning for at avvikssystemet skal fungere optimalt og bli brukt av de ansatte. Derfor er vi gått over til en app-basert løsning som gjør det enkelt å melde avvik, enten man sitter på kontor eller er ute på byggeplassen, sier Anne.

En kompetansebedrift

– Vårt mål er gjennom kompetanse, samhandling og innovasjon å gi samfunnet gode og varige bygg som gir trivsel, trygghet og effektiv produksjon – enten det dreier seg om å bo, arbeide eller besøke. Da må vi gi våre ansatte mulighet for faglig og personlig utvikling, og investere både tid og penger på slike arrangementer. Her kan vi dele erfaringer, lære noe nytt og bygge relasjoner på tvers av prosjektene, sier Anne.

SE-gruppen AS er Hålogaland-regionens største lokaleide leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Konsernet har over 200 ansatte fordelt på 14 selskaper. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email