Nytt-navn
Harstadbygg Entreprenør
Harstadbygg Entreprenør

SE-gruppen bytter navn til Kronsteingruppen

Onsdag 11.november klokken 12.00 ble alle de ansatte i SE-gruppen AS og deres datterselskaper orientert om at konsernet fra og med i dag bytter navn til Kronsteingruppen.

– Det gjør vi fordi vi er vokst ut over Sortlands grenser hvor det hele startet, og i dag eier selskaper i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord, i tillegg til på Sortland. Det er viktig for oss at alle våre datterselskaper føler at de hører hjemme og er likestilte i konsernet, og da må også navnet vårt gjenspeile det. Det sier Torgeir Arntsen, administrerende direktør i Kronsteingruppen.


Inspirert av gammel steinhuggertradisjon

Det nye navnet er hentet fra gammel steinhuggertradisjon. Kronsteinen er den siste og øverste steinen som plasseres i en bro eller bue av stein. Kronsteinen bærer ingen vekt, men bringer i stedet balanse til konstruksjonen.

– Det synes vi er et fint bilde på oss som organisasjon, sier Torgeir. Det er nemlig ute i driftsselskapene verdiene skapes. I entreprenørene og i XL-BYGG butikkene. Det er der vi møter våre kunder og der vi har vår omsetning. Uten dem hadde det heller ikke vært noe konsernselskap. Vi er veldig bevisst på at vår rolle i konsernselskapet er å støtte våre datterselskaper, hjelpe dem å nå sine mål og bidra til at de ulike selskapene spiller hverandre gode.

I tillegg passer jo navnet veldig bra til et selskap i bygg- og anleggsbransjen. Det er ikke til å stikke under en stol at vi ble litt overasket da vi så at dette navnet faktisk var ledig, både i foretaksregisteret og som domene, sier Torgeir.

Alle entreprenørselskapene får ny logo og profil

Prosessen ble startet på bakgrunn av at noen av entreprenørselskapene i Kronsteingruppen ytret et ønske om å oppdatere sin logo og grafiske profil. I noen av selskapene stammet logoen helt tilbake til året de ble stiftet, og var moden for en modernisering.

Med en ny generasjon ledere i driftsselskapene, hvor flere av dem ønsket seg et nytt grafisk uttrykk, ble det naturlig å samle trådene og se på hele konsernet i fellesskap. Målet vårt var å skape en konsernstruktur som passer til alle våre selskaper både i dag og i fremtiden, og som gir oss rom for videre vekst og utvikling, sier Torgeir.

Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig med ny grafisk profil

To av selskapene som er eid av Kronsteingruppen og som har fått modernisert sin grafiske profil i denne prosessen er Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig. Her har man imidlertid valgt å beholde både navnene og den blå fargen som kjennetegner selskapene.

– Harstadbygg Entreprenør er blitt en av de sterkeste bæresteinene vi har i konsernet, etter å ha vært gjennom en voldsom vekst de siste årene. Selskapet ble stiftet her i Harstad i 1986, og er med årene blitt en lokal merkevare som vi ikke ønsket å klusse så mye med. Vårt ønske er å beholde sterke lokale selskaper som hver og en bidrar positivt i sitt lokalmiljø, sier Torgeir.

Torgeir Arntsen, Administrerende Direktør i Kronsteingruppen. Foto: Hege Abrahamsen, Nettrakett.

Utviklet i samarbeid med lokalt merkevarebyrå

Prosessen har vært ledet av Kronsteingruppens markeds- og kommunikasjonssjef Signe Ringstad. Anew i Harstad ble etter en evalueringsrunde valgt som merkevarebyrå, og har både vært sparringpartner og stått for utviklingen av den nye grafiske profilen.

– Det er viktig for oss å handle lokalt når vi kan, så vi var veldig tilfredse med å finne et selskap her i midtre Hålogaland med riktig kompetanse og som vi hadde god kjemi med. Og etter en svært hektisk og spennende prosess kan vi ikke annet enn å si oss godt fornøyd med resultatet, sier Torgeir.

Del denne nyheten