Renseanlegg Harstad

Byggherre: Harstad Kommune
Lokasjon: Harstad
Periode: Oktober 2019 – Desember 2020
Omfang: Ca. 47 millioner kroner
Entreprisetype: Generalentreprise

Kort om prosjektet: 

Nytt avløpsrenseanlegg for området sør for Harstad, samt utvendig VA-anlegg.

Byggearbeidene omfattet ombygging av eksisterende bygningsmasse på Stangnes til nytt avløpsrenseanlegg samt nybygg av de 3 pumpestasjonene i Holtet, Medkila og Ruggevik. Ferdigstilt 2020.

Harstadbygg Entreprenør hadde også koordineringsansvar for utførelse for følgende sideentrepriser i prosjektet:

– E1/E2 Alle prosess/maskintekniske installasjoner for primærrens og slammottak i og ved renseanlegget.

– E3. Alle pumper, røropplegg og EL-installasjoner for tre pumpestasjoner.

– E4 Tilkobling av sjøledninger til øvrig ledningsanlegg.

Vi i Harstadbygg Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider! 

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Elektro: 
Ventilasjon: 
Rørlegger: 
Stålleveranse:

Harstad Maskin AS
Harstad Elektro AS
Harstad Lufteknikk AS
Caverion
Harstad Stålmontasje

E1/E2 Prosess/maskintekniske installasjoner:
 
 Inrigo AS

E3 Pumper, røropplegg og EL-installasjoner:
 Momek PTN

E4 Tilkobling av sjøledninger til øvrig ledningsanlegg:
Finnsnes dykk og anleggsservice AS