Ramsund skole

Type bygg: Skole
Lokasjon: Ramsund
Byggherre:
Tjeldsund Kommune
Entrepriseform: Generalentreprise
Periode: 14 mnd. / 2015  -2016
Størrelse: Ca. 1400 m2
Omfang: Ca. 60 MNOK

Generalentreprise med overordnet ansvar for koordinering av alle fag i utførelse. Fag med ansvar for: anleggsgartner, grunnetreprenør, elektro, ventilasjon, sanitæranlegg, heis.

Entreprisen omhandler ett nybygg på 2 etasjer (ca 1400m2) inkludert utenomhusarbeider omfatter etablering av et attraktivt ute/lekeområde og trafikksikre parkering- og adkomstforhold. Skolen er dimensjonert for ca 100 elever. Risikomomenter i prosjektet omhandlet for det meste arbeider i høyden, kraning av materiell og utstyr samt nødvendige rent bygg rutiner. Farefullt arbeid planlegges ved bruk av SJA og identifikasjon i egen HMS plan med risikomomenter.

Bla i våre referanseprosjekter