Kvandal Trafostasjon

Byggherre: Jacobsen Elektro/Statnett
Lokasjon: Kvandal
Periode: 2015
Omfang: Ca. 65 millioner kroner
Entrepriseform: Totalentreprise

Kort om prosjektet:

Nytt kontrollbygg av betongelementer, samt rivning av eksisterende bygg og ombygging av hovedbygg.

Grunnarbeider, masseuttak for masteområde og oppbygging av veier og utendørsområder. Brønn for drikkevann.

Betongfundamenter for alle nye høyspentmaster.

Bygging av betongbro over høyspentkabler.

Betongkulverter for høyspent og fiberoptiske kabler.

Nytt permanent gjerde rundt hele området.

Et utfordrende prosjekt da alle arbeider ble utført inne på eksisterende anlegg som var i drift.

Vi i Harstadbygg Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider! 

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Elektro: 
Ventilasjon: 
Rørlegger: 
Betongelementer
Områdesikring:
Lås og beslag:

Harstad Maskin AS
Harstad Elektro AS
Harstad Luftteknikk AS
Evenes Rør AS
ElementNOR AS
ToJo AS
Låseservice AS

Bla i våre referanseprosjekter