Kvæfjord Helsehus

Type bygg: Helsehus / Sykehjem
Lokasjon: Borkenes
Byggherre: Kvæfjord kommune
Entreprisetype: Totalentreprise
Periode: 24 mnd. / 2018-2020
Størrelse: Ca. 2500 m2
Omfang: Ca. 80 MNOK

Utfordrende koordinering av grensesnittet mellom tekniske fag. Bygget har en høy teknisk kompleksitet med mye avansert teknisk utstyr.

Beskrivelse av oppdraget:
Kvæfjord Helsehus er et kombinasjonsbygg over 3 etasjer . 3.etg inneholder en sykehjemsavdeling med 10 pasientrom.  2.etg innholder legekontorer , helsestasjon og fysioterapi. Bygget er koblet sammen med eksisterende sykehjem i området.                                                   

Identifisert riskomomenter:
Utfordrende rivejobb av eksisterende byggningsmasse (eldre aldershjem i betong) grunnet avdekking av asbest og annen forurensning i bygningsmasser. Økt kompeksitet på bærekonstruksjonen grunnet krav om jordskjelvberegning .  Utfordrende drift av byggeplass grunnet liten riggplass og drift i eksisterende nabobygg.                           

Bla i våre referanseprosjekter