HRS Kundetorg

Byggherre: Hålogaland Ressursselskap
Lokasjon: Harstad
Periode: 2018
Omfang: Ca. 16 millioner kroner 
Entrepriseform: Totalentreprise

Kort om prosjektet:

Hålogaland Ressursselskap IKS, (HRS IKS) bygget i 2018 om eksisterende miljøpark på Stangnes i Harstad kommune.

Prosjektet omfatter etablering av ett nytt og moderne kundetorg som hovedsakelig er under tak. Ett 2.000 m2 stort område er planert med sprengsteinmasser som er tatt ut av fjellskjæring på området knust og benyttet.

Eksisterende stålhall er oppgradert med heving av gulv (kjørerampe), mottak for farlig avfall, justering eksisterende- og montering nye porter, nytt ventilasjonsanlegg, maler/murerarbeider samt bygningsarbeider.   

Vi i Harstadbygg Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider! 

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Elektro: 
Ventilasjon: 
Stålleveranse:
Porter:
Malerarbeider:

Brødrene Killi
El Jon
Harstad Luftteknikk
Harstad Stålmontasje
Troms Portservice
Industri & Maling