Evenes Flystasjon

Byggherre: Forsvarsbygg
Lokasjon: Evenes
Periode: Juli 2019 – April 2021
Omfang: Ca. 95 millioner kroner
Entreprisetype: Generalentreprise

Kort om prosjektet: 

Renovering av fire 90-talls bygninger i tre, fordelt på 6.600 m². Oppgraderingen gikk ut på fornyelse av kontorer, mannskaps- og forlegningsrom, inkl. Kjøkkenmesse. På grunn av lokasjonens sikkerhet, kan vi ikke utdype noe mer.

Vi i Harstadbygg Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider! 

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Riving: 
Elektro: 
Ventilasjon:
Glassfasader:
 
Maling og belegg: 
Taktekke:
Stålleveranse:
Branntetting
Porter:
Trapp:

Høgås Transport AS
Nor Handel AS
Elumni Elektro AS
GK Inneklima
Glasscon AS
Industri og Maling AS
Team Eriksen AS
Ofoten Mek AS
Hålog. Brannteknikk AS
Troms Portservice AS
Hønsetrappa AS