Evenes Flystasjon

Type bygg: Messebygg, Adm bygg, Bef forlegning og Mannskapsforlegning
Lokasjon: Evenes Flystasjon
Byggherre:
Forsvarsbygg Evenes Kampflybase
Entreprisetype: Generalentreprise
Periode: 18 Mnd / 2019-2020
Størrelse: Ca. 8100 m2
Omfang: Ca. 100 MNOK

Renoveringsprosjekt av eksisterende bygningsmasser. Koordinering av alle tekniske fag og sideentreprenører. Bygget har velkjente løsninger for tekniske fag som elektro, sanitær og kulde, men veldig krevende å etablere føringsveier.

Oppdraget er en generalentreprise og omfatter fornyelse av 4 bygg på Evenes flyplass som er Mannskapsmesse, Administrasjonsbygg , mannskapsforlegning og befalsforlegning.

  • Messebygg 0019. 2 etasjer, 2900 kvm (BTA). 204 sitteplasser i spisesal. 2 separate produksjonslinjer
  • Adm. bygg 0020, 3 etasjer 1200 kvm (BTA). Kontorbygg inkl en del møterom og lagerplass PBU
  • Mannskapsforlegning 0018. 3 etasjer med 2500 kvm(BTA). Fellesareal i kjeller og 36 stk. 6 mannsrom i 1. og 2. etg.
  • Befalsforlegning 0016. 2 etasjer med 1500 kvm(BTA). 24 forlegningsrom og en del fellesarealer


Arbeidet foregår innenfor militært område og det stilles forutsetninger og krav mtp sikkerhet for det personellet og graderingsspesifikasjonen. Det stilles også spesifikke krav til miljø og sorteringsgrad på avfall.