CCH Arcticus - påbygging 2 etasjer

Byggherre: Norgani Hamnesset Hotel/Pandox AB
Lokasjon: Havnegata, Harstad
Periode: 12 mnd / 2019-2020
Størrelse: Ca.1500 m2
Omfang: Ca. 44 MNOK
Entreprisetype: Totalentreprise

Bygget har svært høy bygningsteknisk kompleksitet med hensyn til svært mange detaljoverganger til eksisterende bygg. Alle detaljoverganger er prosjektert i samråd mellom arkitekt, bygningsfysiker og totalentreprenør.

Bygget har relativt enkle og velkjente løsninger for tekniske fag som elektro, varme, sanitær, kulde og ventilasjon. 

Erfaringer fra oppdraget:
Oppdraget innebærer to etasjes påbygg på eksisterende bygg i Harstad sentrum (ny 6. og 7.etg). Byggeplass i høyden, samt lite riggområde på bakkenivå krever svært nøyaktig planlegging for logistikk av varer og personell.

Risikomomenter:
Eksisterende del av bygget skal være i full drift gjennom byggeperioden, det vil si hotell, kulturhus, Hærens Musikkkorps, etc. Støy i forbindelse med arbeidene ble håndtert ved at eget punkt om samhandling ble tatt opp i hvert byggemøte for koordinering av aktivitet på huset. Videre ble vanninntrenging i eksisterende del, samt brann fra byggeplass vurdert som kritiske risikoområder. Vannet ble håndert ved at det ble etablert provisoriske og midlertidige takavløp, brann ble håndert ved at det ble etablert brannalarmer beregnet for byggeplasser. Løfting og montasje av tunge bygningselementer (prefab betong) i høyden over bygning i drift. Dette ble løst i tett dialog med RIB og hotellet, der nedstegning av etasjer ble gjort under montajsen. Videre håndteres alle risikomomenter, og/eller arbeidsoperasjoner som innebærer risiko, via sikre jobbanalyser som utføres på ordinær måte før en arbeidsoperasjon tar til.