Borkenes Skole

Byggherre: Kvæfjord kommune
Lokasjon: Borkenes
Periode: Januar 2021 – September 2022
Omfang: ca. 115 millioner kroner
Entreprisetype: Totalentreprise

Beskrivelse av prosjektet:

Nytt skolebygg for Borkenes skole i Kvæfjord kommune. Prosjektet omfatter riving av eksisterende bygningsmasse, nytt tilbygg på ca. 2920 m2, samt ombygging/rehabilitering av 165 m2 eksisterende arealer.

Nytt skolebygg består av klasseromsfløy med 6 store klasserom, 12 grupperom og tilhørende garderober. Bygget består også av spesialromsfløy med rom for kantine, amfi/kultursal, naturfag, sløyd og tegning/tekstil, mat & helse, musikk og øvingsrom, samt bibliotek.

Vi i Harstadbygg Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider!

Foto av: Espen Indbjør

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Prosjektering:
Grunnarbeid:
 
Riving og sanering:
Elektro:
 
Ventilasjon og kulde: 
Rørlegger: 
Stål, trapper og bæresystem: 
Hulldekker: 
Taktekking:
Maling:
 
Lås og beslag:
Systemhimling og absorbenter:
Kjøkken og fast inventar:
Heiser:
Porter/Bom:
Etterlysende ledesystem:
Skilt/Tavler/dekor:
Skyveamfi og foldevegger:
Blikkenslager:
Branntetting/-isolering:

Norconsult AS
Harstad Maskin AS
Norsk Saneringsservice AS
Elman Steinskjer AS
GK Norge AS
RK Rør anlegg AS
Norbye Industriservice AS
Element NOR AS
Troms Takservice AS
Industri & MAling AS
Certego AS
Nordnorsk Bygginnredning AS
Norrøna Storkjøkken AS
Otis Norge AS
Enter Service AS
Prolink International AS
ScanMark Norge AS
Trysil Byggprodukter AS
Vangen Harstad AS
Hålogaland Brannteknikk AS

Bla i våre referanseprosjekter