Samfunnsansvar

Harstadbygg Entreprenør og Kronsteingruppen har som bedrifter flest som mål å skape verdier gjennom det vi bygger. Å bidra til verdiskapning og bærekraftig økonomi er viktig for oss, men det er også viktig å ta ansvar for hvordan vi påvirker miljøet, mennesker og samfunnet rundt oss. Vi ønsker å gi tilbake. 

Arbeidsmiljø

Vårt mål er at alle våre ansatte skal være trygge og trives på jobben. Harstadbygg Entreprenør og Kronsteingruppen har en dedikert HR-avdeling som jobber aktivt med KS og HMS, sosialt miljø og arbeidsmiljø, i tillegg til å tilby gode pensjons- og forsikringsordninger for våre ansatte. Her er noen av våre personalytelser:

For barn og unge

Harstadbygg Entreprenør og Kronsteingruppen synes barn og unge skal få være aktive og delta på fritidsinteresser uavhengig av bakgrunn eller foreldrenes inntekt. Breddeaktiviteter innen idrett, musikk og kultur for barn og unge er derfor vår hjertesak. Hvert år mottar lokale lag og foreninger rause summer til sitt arbeid for barn og unge.  

Vi velger lokalt

Flere og flere velger å handle varer og tjenester lokalt. Harstadbygg Entreprenør er et lokalt selskap og verdiene vi skaper blir her i Hålogalandsregionen. Vi er også opptatte av å bruke lokale underleverandører, så langt det lar seg gjøre. Vi har stor tro på at lokale leverandører med kjennskap til de lokale forholdene er det beste alternativet.

Inspirerende bransjemøter

Gode møteplasser for kunnskapsheving, nettverksbygging og inspirasjon er viktig for bygg- og anleggsbransjen og næringslivet. Harstadbygg Entreprenør og Kronsteingruppen deltar derfor på konferanser som Harstadkonferansen, Vesterålskonferansen, Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse og NESO-dagen. Kronsteingruppen var også sponsor for PLOG-konferansen i konferansens oppstartsår 2019.  

Klima og miljø

Harstadbygg Entreprenør vil sette så minimale avtrykk på klima og miljø som mulig. Effektiv materialutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering og ansvar for miljøpåvirkningen vi har i verdikjeden er en viktig del av arbeidet vårt.