Miljø

Harstadbygg Entreprenør ønsker å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber alltid for effektiv materialutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering og for å ta ansvar for vår miljøpåvirkning.

Materialutnyttelse og materialvalg

Sammen med våre kunder forsøker vi å velge bærekraftige materialer til prosjektene når det er mulig. Vi er også opptatte av å ha en så materialeffektiv produksjon som mulig. Dette gjør vi for å spare miljøet, og som en bonus minimerer det kostnadene for våre kunder.

Gjenbruk og ansvarlig avfallshåndtering

Sitter vi igjen med material som kan brukes igjen, forsøker vi å ta vare på det og gjenbruke det når muligheten byr seg. Avfall leveres til godkjent avfallsselskap for sortering, gjenvinning og avfallshåndtering. Ingenting ligger gjenslengt etter oss.

Reduserte utslipp

En stor del av utslipp av CO₂ og energibruk kommer fra bygg- og anleggsnæringen. Vi i Harstadbygg Entreprenør er derfor oppmerksomme på våre egne utslipp, og vi bruker alltid fornybare energikilder når vi kan. Vi bytter dessuten jevnlig ut kjøretøyflåten for å sikre energieffektivitet.

Miljø er en viktig årsak til at både det offentlige og private næringslivet i regionen burde velge lokale entreprenører når det er mulig. Bare tenk på hvor lite miljøeffektivt og kostbart det er for riksentreprenørene og flytte både folk og tungt utstyr over hele landet.

Havet

De siste årene har det vært mye om forsøpling og plast i havene våre. Havet er viktig for Harstadbygg Entreprenør også!

Den største andelen avfall som havner i havet, er opprinnelig fra land. Det kan komme fra industrianlegg, avfallsplasser, landbruk, private eiendommer og byggeplasser. Avfall i havet skaper store problemer for både dyr, mennesker og naturen. Vi er derfor nøye med at avfallet på våre byggeplasser skal sorteres og håndteres, og aldri skal det ligge og slenge.

Miljøfyrtårn

Harstadbygg Entreprenør er miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar miljøansvar og vi gjør det for en grønn fremtid.

Konsernselskapet Kronsteingruppen, som eier Harstadbygg Entreprenør, er  sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi arbeider nå med alle de øvrige driftsselskapene skal følge etter. På sikt er målet å miljøfyrtårn-sertifisere hele konsernet.