Miljø

Harstadbygg Entreprenør ønsker å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber alltid for effektiv materialutnyttelse, forsvarlig avfallshåndtering og for å ta ansvar for vår miljøpåvirkning.

Materialutnyttelse og materialvalg

Sammen med våre kunder forsøker vi å velge bærekraftige materialer til prosjektene når det er mulig. Vi er også opptatte av å ha en så materialeffektiv produksjon som mulig. Dette gjør vi for å spare miljøet, og som en bonus minimerer det kostnadene for våre kunder.

Gjenbruk og ansvarlig avfallshåndtering

Sitter vi igjen med material som kan brukes igjen, forsøker vi å ta vare på det og gjenbruke det når muligheten byr seg. Avfall leveres til godkjent avfallsselskap for sortering, gjenvinning og avfallshåndtering. Ingenting ligger gjenslengt etter oss.

Reduserte utslipp

En stor del av utslipp av CO₂ og energibruk kommer fra bygg- og anleggsnæringen. Vi i Harstadbygg Entreprenør er derfor oppmerksomme på våre egne utslipp, og vi bruker alltid fornybare energikilder når vi kan. Vi bytter dessuten jevnlig ut kjøretøyflåten for å sikre energieffektivitet.

Miljø er en viktig årsak til at både det offentlige og private næringslivet i regionen burde velge lokale entreprenører når det er mulig. Bare tenk på hvor lite miljøeffektivt og kostbart det er for riksentreprenørene og flytte både folk og tungt utstyr over hele landet.

Havet

De siste årene har det vært mye om forsøpling og plast i havene våre. Havet er viktig for Harstadbygg Entreprenør også!

Den største andelen avfall som havner i havet, er opprinnelig fra land. Det kan komme fra industrianlegg, avfallsplasser, landbruk, private eiendommer og byggeplasser. Avfall i havet skaper store problemer for både dyr, mennesker og naturen. Vi er derfor nøye med at avfallet på våre byggeplasser skal sorteres og håndteres, og aldri skal det ligge og slenge.

ISO sertifisert innen Miljøledelse

Harstadbygg Entreprenør er ISO 14001 sertifisert. ISO 14001 er en verdenskjent standard for miljøstyring, og skal hjelpe bedriften med å redusere sin belastning på miljøet og legge til rette for bærekraftig vekst.

Sertifiseringen kommer som et resultat av at Harstadbygg Entreprenør gjennom de siste årene har satt økt fokus på miljø og bærekraft. Parallelt med at de har arbeidet frem ISO 14001 sertifiseringen har de også bidratt i prosessen med å utvikle felles bærekraftsmål for konsernselskapet Kronsteingruppen AS og alle datterselskaper. Konsernselskapet Kronsteingruppen er i tillegg sertifisert som Miljøfyrtårn.

KiwaNA_9001-14001.png

ISO-sertifisert

Harstadbygg Entreprenør AS er ISO 9001 og 14001 sertifisert.