Kvalitet

Harstadbygg Entreprenør er opptatt av å ivareta kundenes krav til kvalitet, kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift (TEK). 

Gjennom kompetanse, innovasjon og samhandling ønsker vi å gi samfunnet varige bygg av høy kvalitet, oppføre bygg som bidrar til trivsel og velvære, sikkerhet og trygghet og bygg som legger til rette for effektiv produksjon og flyt. 

Harstadbygg Entreprenør utfører oppdrag i Nordland, Troms og Finnmark for offentlige og private aktører med behov for nybygg, anleggskonstruksjoner, næringsbygg, større boligbygg og rehabilitering.

Din foretrukne partner

Harstadbygg Entreprenør ønsker å være din foretrukne partner og at du skal velge oss fordi vi har:

Kompetansebedrift

Harstadbygg Entreprenør ønsker å være en kompetansebedrift med engasjerte og selvstendige medarbeidere og derfor legger vi til rette for at hver enkelt medarbeider skal ha mulighet for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker å tilby våre ansatte en lang og interessant karriere hos oss.  

Varig kvalitet

Som følge av materialsvikt, ulykker, byggefeil, feil bruk og vedlikehold, kan skader på bygg oppstå. Det er ikke alltid så lett å oppdage en byggefeil umiddelbart etter overtagelse. Oppdager du en skade i ettertid, ønsker vi likevel at du tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Vi i Harstadbygg Entreprenør ønsker nemlig å levere kvalitet som varer, og om det skulle vise seg at vi har gjort en feil så ønsker vi muligheten til å få ordne opp etter oss.

 

ISO sertifisert innen Kvalitetsledelse

Harstadbygg Entreprenør er ISO 9001 sertifisert. ISO 9001 er en verdenskjent standard for kvalitetsstyring. Et velfungerende kvalitetssystem sikrer effektiv drift og styring, og minimerer sjansen for at det oppstår feil underveis. Ved å velge en ISO-sertifisert leverandør kan du være trygg på at virksomheten er i stand til å levere til rett tid, rett kvalitet og til rett pris.

KiwaNA_9001-14001.png

ISO-sertifisert

Harstadbygg Entreprenør AS er ISO 9001 og 14001 sertifisert.