Kvalitet

Harstadbygg Entreprenør er opptatt av å ivareta kundenes krav til kvalitet, kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift (TEK). Gjennom kompetanse, innovasjon og samhandling ønsker vi å gi samfunnet varige bygg av høy kvalitet, oppføre bygg som bidrar til trivsel og velvære, sikkerhet og trygghet og bygg som legger til rette for effektiv produksjon og flyt. Harstadbygg Entreprenør utfører oppdrag i Nordland, Troms og Finnmark for offentlige og private aktører med behov for nybygg, anleggskonstruksjoner, næringsbygg, større boligbygg og rehabilitering.

Din foretrukne partner

Harstadbygg Entreprenør ønsker å være din foretrukne partner og at du skal velge oss fordi vi har:

Kompetansebedrift

Harstadbygg Entreprenør ønsker å være en kompetansebedrift med engasjerte og selvstendige medarbeidere og derfor legger vi til rette for at hver enkelt medarbeider skal ha mulighet for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker å tilby våre ansatte en lang og interessant karriere hos oss.  

Varig kvalitet

Som følge av materialsvikt, ulykker, byggefeil, feil bruk og vedlikehold, kan skader på bygg oppstå. Det er ikke alltid så lett å oppdage en byggefeil umiddelbart etter overtagelse. Oppdager du en skade i ettertid, ønsker vi likevel at du tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Harstadbygg Entreprenør skal levere varig kvalitet på bygg og vil gjerne ha muligheten til å rette opp eventuelle feil som kan ha oppstått.