Fokus på HMS

I Harstadbygg Entreprenør tar vi kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet på alvor. Helt fra starten og til ferdigstillelsen av et prosjekt er KS- og HMS-arbeidet i fokus og gjør Harstadbygg Entreprenør til en trygg arbeidsplass.

Gode rutiner

Forsvarlig gjennomføring av prosjekter krever gode rutiner og regler. Harstadbygg Entreprenørs HR-avdeling har ansvaret for KS og HMS på prosjektene våre og jobber daglig med arbeidsmiljøet og sikkerheten til medarbeiderne. Sammen med prosjektleder på hvert enkelt prosjekt utarbeider personalsjef Anne Reinsnes i Kronsteingruppen KS- og HMS-planer. Reinsnes har lang erfaring som leder av HMS-arbeid i både bygg- og offshorenæring. HR-avdelingen følger dette arbeidet aktivt opp og gjennomfører jevnlig risikoanalyser.

Innsyn

Våre oppdragsgivere skal kjenne til vårt KS- og HMS-arbeid og vi etterstreber å gi innsyn i tiltakene vi gjør på prosjekter og kan tilby kameraovervåkning i sanntid på våre byggeplasser for oppdragsgivere som ønsker det.

Derfor er HMS viktig

Bygg- og anleggsnæringen er blant de næringene i Norge som har flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall (Arbeidstilsynet, 2019). Bygg- og anlegg er en risikofylt bransje. Derfor tar vi hver eneste dagKS- og HMS-arbeidet på største alvor.