Fokus på HMS

I Harstadbygg Entreprenør tar vi kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet på alvor. Helt fra starten og til ferdigstillelsen av et prosjekt er KS- og HMS-arbeidet i fokus og gjør Harstadbygg Entreprenør til en trygg arbeidsplass.

Regler og gode rutiner

Regler og gode rutiner er viktig for at prosjekter skal kunne gjennomføres med forsvarlighet. Vi har derfor en dedikert og høyt kvalifisert HR avdeling som er øverste ansvarlig for KS og HMS på alle våre prosjekter, og som jobber med arbeidsmiljøet og sikkerheten til våre medarbeidere til daglig.

Personalsjef Anne Reinsnes i Kronsteingruppen har sammen med prosjektleder ansvaret for å utarbeide en KS og HMS plan for alle våre prosjekter. Det foretas jevnlig risikoanalyser, og HR har også en aktiv rolle i oppfølgingen. Anne har over 17 års erfaring med HMS arbeid i bygge- og offshorenæringen, og utstrakt erfaring som HMS leder fra en rekke større prosjekter.

HMS-kultur

Forskning viser at det er menneskelig atferd som er den aller viktigste enkeltårsaken til ulykker. Dette gjelder for alle næringer (James Reason, 1997).

Derfor er det i tillegg til gode regler og rutiner viktig å opparbeide seg en god HMS-kultur. En god HMS-kultur vil si et felles sett med verdier, normer og holdninger knyttet til HMS som preger en bedrift og dens medarbeidere, og påvirker deres adferd. Sagt på en annen måte; det er vår felles oppfatning om hva som er smart, korrekt eller dumt å gjøre i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

Denne kulturen er noe vi arbeider aktivt med i Harstadbygg Entreprenør. Vi etterstreber å gjøre det klart for alle våre medarbeidere at de skal ha fokus på både egen og andres sikkerhet, og aldri ta unødvendige risikoer. Hos oss skal det være lov å gripe inn eller korrigere om man ser at noe blir gjort feil, og vi skal alltid ta vare på hverandre.

Hvert år tar vi alle våre ansatte ut av produksjon en hel arbeidsdag og gjennomfører HMS-dag med kurs og foredrag om relevante problemstillinger. 

Gjennomsiktighet

Vi etterstreber full gjennomsiktighet ovenfor våre oppdragsgivere når det kommer til KS og HMS. I tillegg til at det er faste agendapunkter på våre prosjektmøter, kan vi også tilby kameraovervåkning av våre byggeplasser i sanntid, der det er ønskelig.

Bygg og anlegg er blant næringene i Norge med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall (Arbeidstilsynet, 2019). Vi vet at vi jobber i en risikofylt bransje, og vi tar derfor KS- og HMS arbeidet på største alvor, hver dag.