Over 35 års erfaring i bransjen

Harstadbygg AS ble stiftet i 1986 da noen ansatte i Selmer Furuholmen i Harstad og Lofoten gikk sammen om å etablere et nytt lokaleid entreprenørselskap. Harstadbygg AS etablerte i 2006 et eget selskap, Harstadbygg Bolig AS, som fra samme tidspunkt også ble Mesterhus-leverandør for regionen. Første januar 2019 endret Harstadbygg AS navn til Harstadbygg Entreprenør AS.

Vi er stolte av å bringe med oss selskapets historie, og samtidig være en fremoverlent og endringsvillig organisasjon. I dag er vi en bedrift med relativt lav snittalder – og med høy kompetanse innen både bygg og digitale hjelpemidler. BIM, VR, digitale styringssystemer, digital prosjekt- og fremdriftsplanlegging er en selvfølge på alle våre prosjekter. Vi har sterkt fokus på kvalitetskontroll, regelmessig oppdatering og å sørge for at vi alltid er i forkant teknologisk.

I desember 2021 flyttet vi inn i Gangsås Næringspark, som huser butikk og kontorer for XL-BYGG Harstad samt kontorer for Harstadbygg Entreprenør, Harstadbygg Bolig og Kronsteingruppen AS.

Kronsteingruppen i dag

Kronsteingruppen AS er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer, i tillegg til på Sortland. 

Kronsteingruppens entreprenørselskaper leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg eier konsernet XL-BYGG Harstad, Kvæfjord, Skjærran og Sortland. 

Våre kunder får en partner med lokal ekspertise og nettverk, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig og støtter opp om lokale saker. Samtidig evner vi å ta på oss selv de største og mest utfordrende prosjektene gjennom samarbeid i gruppen. Det beste fra begge verdener!