Historikk

Harstadbygg AS ble stiftet i 1986 da noen ansatte i Selmer Furuholmen i Harstad og Lofoten gikk sammen om å etablere et nytt lokaleid entreprenørselskap. Harstadbygg AS etablerte i 2006 et eget selskap, Harstadbygg Bolig AS, som fra samme tidspunkt også ble Mesterhus-leverandør for regionen. Første januar 2019 endret Harstadbygg AS navn til Harstadbygg Entreprenør AS.

Kronsteingruppen i dag

Konsernet Kronsteingruppen er i dag regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer.

I jubileumsåret 2014 overleverte Kronsteingruppen sitt mest omfattende byggeprosjekt hittil – kulturfabrikken på Sortland. Kronsteingruppen har i dag bred kompetanse innen fagfeltet og leverer både entreprenørtjenester og byggevarer til det private og offentlige markedet.  

Opp gjennom årene har Kronsteingruppen ført opp ett stort antall bygg over hele Vesterålen. Stolthet og engasjement har sammen med kvalitet vært sentrale verdier siden Oddmund og Sverre startet virksomheten i mai 1964.