Ansatte

Martin Mathisen

MARTIN MATHISEN

Daglig leder

CHRISTIAN
MÆHRE

Prosjektsjef

Gjøran Sommarset

GJØRAN SOMMARSET

Kalkulatør

Raymond Berntsen

RAYMOND BERNTSEN

Prosjektleder

Espen Bergland

ESPEN BERGLAND

Prosjektleder

JONAS HELLESJØ

Prosjektleder

ROLF MAGNE HANSEN

Prosjektleder

Daniel Fallmyr Jensen

DANIEL FALLMYR JENSEN

Anleggsleder

Halvar Solheim

HALVAR SOLHEIM

Anleggsleder

STIAN JØRGENSEN

Anleggsleder

Anders Kildal Stornes

ANDERS KILDAL STORNES

Formann

Kjell-Gunnar Heggebakk

KJELL-GUNNAR HEGGEBAKK

Formann

Marcin Kocur

Formann

Kronsteingruppen

Torhild Lorentsen

TORHILD LORENTSEN

HR medarbeider
OmrissHBE

Merethe Hveding

Økonomi ansvarlig