Ansatte

Martin Mathisen

MARTIN MATHISEN

Daglig leder

Gjøran Sommarset

GJØRAN SOMMARSET

Kalkulatør

Alf Kolsing

ALF KOLSING

Prosjektleder

Eirik Steinjord

EIRIK STEINJORD

Prosjektleder

Raymond Berntsen

RAYMOND BERNTSEN

Prosjektleder

Espen Bergland

ESPEN BERGLAND

Prosjektleder

JONAS HELLESJØ

Prosjektleder

Rolf Magne Hansen

ROLF MAGNE HANSEN

Prosjektleder

Håvard Nilsen

HÅVARD NILSEN

Prosjektleder

Daniel Fallmyr Jensen

DANIEL FALLMYR JENSEN

Formann

Halvar Solheim

HALVAR SOLHEIM

Formann

Anders Kildal Stornes

ANDERS KILDAL STORNES

Formann

Harald Laumann

HARALD LAUMANN

Formann

Kjell-Gunnar Heggebakk

KJELL-GUNNAR HEGGEBAKK

Formann

Stian Jørgensen

Anleggsleder

Ingunn Moss Rognsvåg

Prosjektleder trainee

Kronsteingruppen

Ole Johan Rasmussen

OLE-JOHAN RASMUSSEN

Regnskap

Torhild Lorentsen

TORHILD LORENTSEN

HR medarbeider
Siv Kristoffersen

SIV KRISTOFFERSEN

HMS & KS-ansvarlig