Om oss

Harstadbygg Entreprenør representerer bred fagkunnskap innen byggeteknikk og prosjektledelse. Vi ønsker å sette preg på våre omgivelser gjennom engasjement i interessante prosjekt med individuell og kollektiv nytteverdi.

Om Harstadbygg

Harstadbygg AS ble stiftet i 1986 da noen ansatte i Selmer Furuholmen i Harstad og Lofoten gikk sammen om å etablere et nytt lokaleid entreprenørselskap. Harstadbygg AS etablerte i 2006 et eget selskap, Harstadbygg Bolig AS, som fra samme tidspunkt også ble Mesterhus-leverandør for regionen. Første januar 2019 endret Harstadbygg AS navn til Harstadbygg Entreprenør AS.

Harstadbygg Entreprenør er en del av Kronsteingruppen, et konsern med 14 bedrifter og over 200 ansatte som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer. Våre kunder får en partner med lokal ekspertise og nettverk, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig og støtter opp om lokale saker. Samtidig evner vi å ta på oss selv de største og mest utfordrende prosjektene som gruppe. Det beste fra begge verdener!

Omsetningen i 2018 er 70 millioner og det er 30 ansatte. Vi har en stor ordrereserve og har ambisjoner om en kontrollert vekst. Harstadbygg er kjent for å ha et meget godt arbeidsmiljø med fokus på læring, kompetanse, god HMS og ønsket om å være i forkant teknologisk. Dette gjør at vi fremstår attraktiv for flinke folk i byggfaget og hos kunder som har erfaring med oss. Vi skal i 2019 i gang med å bygge Gangsås næringspark for XL-bygg. Det moderne bygget skal stå ferdig i 2020 og skal også huse kontorer for Harstadbygg Entreprenør AS og Harstadbygg Bolig AS.

Miljøfyrtårn

Harstadbygg Entreprenør er miljøfyrtårn sertifisert! Vi tar miljøansvar og gjør det vi kan for en grønn fremtid.

Miljøfyrtårn logo

En del av Kronsteingruppen AS

Harstadbygg Entreprenør AS er en del av Kronsteingruppen, et konsern med 14 bedrifter og 240 ansatte som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer. Besøk Kronsteingruppens hjemmeside her.