Sertifisert-Miljofyrtarn
Harstadbygg Entreprenør
Harstadbygg Entreprenør

Harstadbygg Entreprenør sertifisert som Miljøfyrtårn!

I Harstadbygg Entreprenør ønsker vi å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber derfor målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig, sørge for en forsvarlig avfallshåndtering og ta ansvar for vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet er vi nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Gode og varige bygg, men ikke på bekostning av miljø!

Vårt mål er gjennom kompetanse, samhandling og innovasjon å gi samfunnet gode og varige bygg. Samtidig ønsker vi å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Denne sertifiseringen viser at vi tar ansvaret vårt alvorlig, og at vi jobber for en mest mulig effektiv materialutnyttelse og forsvarlig avfallshåndtering.

SE-gruppen AS

Konsernselskapet SE-gruppen var allerede sertifisert som Miljøfyrtårn, og nå er Harstadbygg Entreprenør første entreprenør selskap til å følge etter. Konsernet arbeider nå med at de øvrige driftsselskapene skal følge etter. På sikt er målet å miljøfyrtårn-sertifisere hele konsernet.

Les mer om sertifiseringsordningen her.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email