ImageHBE5
Harstadbygg Entreprenør
Harstadbygg Entreprenør

Harstadbygg Entreprenør ISO sertifisert innen kvalitet og miljø!

Rett før nyttår ble Harstadbygg Entreprenør ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. ISO er en verdenskjent standard innen kvalitets- og miljøstyring, og skal hjelpe selskapet med å ivareta sine kunder og tilrettelegge for bærekraftig vekst.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og Harstadbygg Entreprenør mottok sitt sertifiseringsbevis 30.desember 2022.

– Et velfungerende kvalitetssystem sikrer effektiv drift og styring, og minimerer sjansen for at det oppstår feil underveis. Det handler i stor grad om å gjøre dine kunder fornøyde. Ved å velge en ISOsertifisert leverandør kan man være trygg på at virksomheten er i stand til å levere til rett tid, rett kvalitet, rett pris – og med minst mulig belastning på miljøet. Det sier Martin Mathisen, daglig leder i Harstadbygg Entreprenør.

Økt fokus på miljø og bærekraft

Harstadbygg Entreprenør ble samtidig ISO 14001 sertifisert i miljøledelse. Sertifiseringen kommer som et resultat av at virksomheten gjennom de siste årene har satt økt fokus på miljø og bærekraft. Parallelt med at de har arbeidet frem denne sertifiseringen har de også bidratt i prosessen med å utvikle felles bærekraftsmål for konserneselskapet Kronsteingruppen AS.

– Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Vårt mål er å være bevisste og fokusere på hvordan vi kan arbeide smartere for å redusere denne belastningen. Til det beste for oss som selskap, våre kunder og kommende generasjoner, sier Mathisen.

Sertifiseringen forplikter

Før Harstadbygg kunne sertifiseres måtte de ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. ISO standarden. Deretter har prosessen med å bli sertifisert tatt cirka 6 måneder fra oppstart, med god hjelp fra Kiwa som sertifisør. Nå vil sertifikatet være gyldig i 3 år, gitt at entreprenøren kan demonstrere at styringssystemet er i daglig bruk og at man oppfyller alle kravene som stilles.

– Det er en omfattende prosess man skal gjennom for å bli sertifisert, og dette er noe som forplikter i det daglige. Men både vi, våre kunder og samfunnet for øvrig blir stadig mer opptatt av kvalitet og miljø, så dette er områder vi ønsker å kunne levere gode løsninger innen. Det sier HMS og KSansvarlig i Kronsteingruppen, Siv Kristoffersen.

Del denne nyheten