Poster fra: Ledige stillinger

Ingeniørstudent

Er du interessert i bedriftsutvikling og entreprenørskap? KUPA og UiT søker studenter til å delta på KUPA Innovasjonsstudent, der
hensikten er å koble studenter med innovative virksomheter i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofotregionen. Som deltager får du mulighet
til å delta på tre faglige samlinger om entreprenørskap og innovasjon og andre arrangementer i KUPAs gründernettverk. Som
Innovasjonsstudent vil du få verdifull og relevant erfaring med praktisk innovasjonsarbeid, samtidig som du blir kjent med regionens næringsliv og knytter viktige kontakter for fremtiden.