Ingeniørstudent

Ingeniørstudent til sommerjobb og internship 

Harstadbygg Entreprenør er på utkikk etter en dyktig ingeniørstudent til sommerjobb og internship. Vi ønsker oss helst en student som etter endt studie kunne tenke seg å bli en av våre nye traineer. Stillingen kan passe for bachelor- eller masterstudenter innen byggfag, gjerne med avgangsår 2020.

Harstadbygg Entreprenør AS er en moderne entreprenørvirksomhet i kontinuerlig utvikling, med sterkt fokus på regelmessig kompetanseheving og kvalitetskontroll. Målet er å hele tiden være i forkant av utviklingen! Vi ønsker å sette preg på våre omgivelser gjennom våre solide og interessante bygningsprosjekter. Harstadbygg EntreprenørAS er en del av SE-gruppen AS.

Ingeniørstudent UiT

Mulige arbeidsoppgaver:

  • Utvikle en mal/teknikk for fremdriftsplanlegging – fra prosjektering til ferdigstillelse av prosjekt, for eks ved bruk av Microsoft Project, eventuelt andre tilgjengelige verktøy og metoder
  • Bidra til at Harstadbygg Entreprenør blir ett heldigitalisert firma gjennom 4D-planlegging

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:

  • Du er registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden internshipet varer
  • Du tar ansvar og initiativ
  • Du tenker nytt, og du er nysgjerrig på fremtidens digitale verktøy
  • Du jobber strukturert og målrettet
  • Stillingen kan passe for bachelor- eller masterstudenter innen byggfag, gjerne med avgangsår 2020
  • Vi ønsker oss helst en student som etter endt studie kunne tenke seg å bli en av våre nye traineer

Vi kan tilby:

Vi kan tilby riktig kandidat muligheten til å være tett på i utviklingen i en solid nordnorsk bedrift,og innsikti en spennende og fremtidsrettet næring. Lønnstrinn 34 (i 20 %-stilling utgjør dette omtrent kr. 5.800,-pr. mnd), og dekking av reisekostnader om behov. Hos oss vil du få både muligheter og ansvar gjennom deltakelse i trainee-programmet!

Omfang og varighet: 20 % stilling i studieåret 2019/2020.
Oppstart juni 2019 etter avtale.
Tre fagsamlinger i løpet av arbeidsperioden.
Arbeidsted: Harstad.

Send oss din søknad / CV

Søknad, CV og karakterutskrift merkes “Søknad Innovasjonsstudent Harstadbygg Entreprenør AS” og sendes til: internship@uit.no.

Søknadsfrist: 31. mai.

Martin Mathisen. Foto

Martin Mathisen
Daglig leder

Mobil: 977 43 335
martin@harstadbygg.no