Velkommen til Harstadbygg
-Solid hele veien

Stiftet i 1986.

Bilde fra byggeplass

Leveringsdyktighet